top of page

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene (heretter kalt "Vilkår") regulerer din bruk av Hera Solutions sin programvaretjeneste for digitalisering av fraktbrev (heretter kalt "Tjenesten"). Ved å bruke Tjenesten, samtykker du i å overholde disse Vilkårene.

1. Bruk av Tjenesten:

a. Tjenesten er kun tilgjengelig for lovlig bruk. Du forplikter deg til å ikke bruke Tjenesten til formål som bryter med gjeldende lover eller rettigheter til andre.


b. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer under din konto.

 

2. Immaterielle Rettigheter:


a. All immateriell eiendomsrett til Tjenesten, inkludert programvare, design, og innhold, tilhører Hera Solutions.


b. Du får en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke Tjenesten for dine interne forretningsformål.

3. Personvern:

a. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Les vår personvernerklæring for mer informasjon.


b. Ved å bruke Tjenesten, samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger.

4. Betalinger:


a. Betaling for bruk av Tjenesten skal følge gjeldende priser og betalingsvilkår.


b. Vi tar forbehold om endringer i prisene med rimelig varsel.

5. Ansvarsfraskrivelse:


a. Tjenesten tilbys "som den er" uten noen form for garantier, uttrykt eller underforstått.


b. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, tap eller feil som oppstår som følge av din bruk av Tjenesten.

6. Oppsigelse:


a. Du kan si opp din bruk av Tjenesten når som helst.


b. Vi forbeholder oss retten til å si opp eller suspendere din tilgang til Tjenesten ved brudd på disse Vilkårene.

7. Endringer i Vilkårene:


a. Vi kan endre disse Vilkårene med rimelig varsel. Fortsatt bruk av Tjenesten etter slike endringer utgjør ditt samtykke til de reviderte Vilkårene.

8. Kontaktinformasjon:


Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene eller din bruk av Tjenesten, vennligst kontakt oss på post@herasolutions.no or 976 79 600.

Ved å bruke Tjenesten, godtar du å overholde disse Vilkårene og forplikter deg til å følge gjeldende lover og reguleringer.

bottom of page